fbpx

Angel Gordon

Angel Gordon és himnòleg clínic, psicòleg, hipòleg, escriptor, professor de control mental i cultura psíquica. A més, també és president de l’Associació de Parapsicòlegs de Catalunya, membre de l’institut metapsíquic Internacional, membre d’honor de l’organització colombiana de ciències, membre d’honor del departament de psicologia i de recerques científiques de la Universitat de la Sorbona, acadèmic de l’institut d’estudis històrics medievals de Catalunya, gran creu al mèrit humanitari per la seva contribució a la filosofia i psicologia, premi Melvin Jones de Lions internacional, expresident del club Barcelona Laietans de Lions internacional i gran mestre del cercle nobiliari dels cavallers universals.

Angel Gordon i la ment

Segons la teoria d’Angel Gordon, tot ésser humà porta dins de si la compulsió de la llibertat. Sap que, fins i tot sent l’hereu d’idees transmeses genèticament i el portador de les del mitjà en què s’ha desembolicat, Déu li va concedir l’inavaluable tresor de la seva lliure elecció. Es tracta d’una facultat immanent que encara conservem, malgrat els molts que sostenen la teoria del determinisme universal que atempta contra l’estabilitat harmònica de la humanitat.

Si admetem que el pensament condueix a l’acció, el pensament positiu arribarà a ser l’àrbitre de la nostra conducta i destinació. Utilitzant conjuntament l’energia psíquica i els processos mentals correctes, serem capaços de crear noves situacions per a aconseguir nous objectius.

La majoria dels obstacles que s’oposen a l’avanç efectiu de l’evolució personal han estat creats per l’home mateix que, condicionat a imatges falsejades i camins erronis, veu pertorbat el seu equilibri psicofísic. Aquest subsisteix mentre no acudeixi a un procediment idoni per a demolir aquests obstacles, com és el de la dinàmica mental.

Positiu versus negatiu

En ella, el que es considera positiu és acceptat i assimilat. El que no serveix i és negatiu, és cremat i eliminat com a element nociu i pertorbador. Es tracta del procediment idoni per a salvar els obstacles que s’oposen a l’evolució humana. Tot i que creada a nivell conscient, consisteix en un despertar fora d’aquest nivell, i en una mobilització d’energia per a aconseguir un pla més elevat.

Aquests sistemes difereixen dels mètodes psicològics d’altres escoles que no admeten que les diverses experiències deixen residus, com en el cas de les negatives que, mal assimilades, obstrueixen la percepció i la sensibilitat. A partir del moment en què l’experiència no està ben dirigida, i assimilada, s’aparta del nivell conscient per a posteriorment exercir la seva influència pertorbadora. Aquest fet succeeix a través dels altres nivells de consciència, que constitueixen el que els psicoanalistes han denominat com a “complexos”.

El JO personal

A mesura que es descobreixen els diferents aspectes de la personalitat, te lloc el desenvolupament formal de la perspectiva psicològica. Amb això, el JO personal adquireix una correcta avaluació que l’allunya de la inseguretat i del temor. Una vegada aconseguida la unificació interna, és necessari harmonitzar les energies fins a aconseguir una equilibrada polarització, indispensable per a millorar les relacions interpersonals. D’aquesta manera es determinen les estructures de cadascun dels nivells, ja que mitjançant aquests sistemes dinàmics s’aconsegueix l’adopció de noves actituds i la formació de positives imatges mentals. Tot això constitueix el camí segur i correcte per a arribar al benestar físic i mental.

Llibres 

En l’actualitat, Angel Gordon és l’autor de cinc llibres que han estat molt exitosos:

  • Aprender a vivir
  • El Gran libro de los Vampiros
  • En busca de una facultad perdida
  • La realidad del hombre
  • Muchas vidas, muchos milagros
Angel Gordon. Muchas Vidas, Muchos Milagros

Contacte

Adreça: C/ de Bailèn, 169, 08037 Barcelona

Telèfon: 934592255

Província: Barcelona

Per a més informació podeu consultar la seva pàgina web