fbpx

Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d’existència, és una organització no lucrativa educativa i d’acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. Dedicada a la promoció de l’educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l’enfortiment del teixit associatiu, amb el temps, la seva acció s’ha ampliat a altres àmbits d’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

La fundació es basa en la promoció de la persona des de l’educació, especialment en el lleure, i l’acció social fonamentada en els valors de l’humanisme cristià.

Fonaments clau

  • La promoció de la persona: tenint com a referent final tot allò que contribueixi a la plena realització de la persona en la seva dignitat i en totes les seves dimensions.
  • L’educació: tota acció té una clara dimensió educativa, tant en els mitjans con en la finalitat.
  • L’educació en el lleure: emfatització de la importància dels contextos socials no escolars en la construcció de la personalitat dels joves. Visió del lleure com a marc privilegiat per promoure l’educació en valors.
  • L’acció social: amb els col·lectius amb necessitats específiques i els més desafavorits. La promoció del desenvolupament comunitari només està al servei de la persona i del seu creixement.
  • Els valors: només entenen l’educació com a educació en valors que vertebrin la persona.

Visió de la Fundació Pere Tarrés

  • Volen ser un agent social rellevant, transformador des de l’acció social i educativa directa, des d’entitats vinculades a la formació i la difusió de coneixements i reflexions.
  • Volen ser una entitat autònoma, d’inspiració cristiana i eficient, que genera valor social i millores en la infància i altres col·lectius amb carències socials i que ajuda les entitats no lucratives d’interès general.
  • Es plantegen un creixement significatiu en la dimensió i l’impacte de les accions i reflexions, tant en l’àmbit català i espanyol com, puntualment, a l’iberoamèrica durant els pròxims anys.

Contacte

Adreça: Carrer de les Carolines, 10, 08012 Barcelona

Telèfon: 934 10 16 02

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web