fbpx

Escola Aula Europea

A l’Escola Aula Europea tenen un projecte educatiu sòlid, que els permet estar en constant evolució per adaptar-se a les necessitats del seu alumnat.

Tots els alumnes han d’assolir la formació i les habilitats personals necessàries per afrontar el seu futur amb total llibertat.

Volen proveir a cada alumne d’una educació integral a través de l’estímul de les seves capacitats, amb els arguments del saber i del coneixement, i en la forja dels valors ètics universals.

La missió de l’escola és que tots els alumnes tinguin experiències educatives i personals significatives, que els permetin desplegar tot el seu potencial per viure una vida personal amb propòsit, per als altres i per a la millora del món.

El projecte educatiu

Els grans pilars del seu projecte educatiu tan característic son els següents:

  • Plurilingüisme
  • Raonament matemàtic
  • Pensament digital
  • Sensibilitat musical i artística
  • Desenvolupament personal (projecte Philia)

Transmeten aquests valors a les aules per mitjà de diversos mètodes educatius que permeten mantenir viva la curiositat dels alumnes per aprendre, però també els transmeten en el dia a dia de l’escola: als patis, a l’hora de dinar, als equips esportius i durant les activitats extraescolars.

Creuen que d’aquesta manera els alumnes podran assolir una formació més completa i global, que els permeti afrontar el món amb una confiança i una seguretat pròpia necessària.

Contacte

Adreça: Av. Mare de Déu de Lorda, 34, 08034 Barcelona

Telèfon: 932 03 03 54

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web