fbpx

Gestió Vitalici Vivenda

L’inici de la seva activitat és fruit d’una necessitat social com és el benestar de la gent gran. Als anys 90, eren cada vegada més les persones que es jubilaven que encara tenint un immoble en propietat, els seus ingressos disponibles no estaven a l’alçada, ni del seu patrimoni ni de les seves necessitats.

Calia articular un sistema en què poguessin disposar d’una altra pensió a partir d’aquests immobles. És el que posteriorment, amb el desembarcament de la banca s’anomena liquidació patrimonial.

L’any 1998 un reduït grup de professionals emprenedors, que provenien del sector assegurador i immobiliari, va decidir donar cobertura a aquestes necessitats amb la fundació de Gestió Vitalici Vivenda S.L. que en col·laboració amb Banc Vitalici d’Espanya (actual Generali) van començar oferint les primeres Rendes Vitalícies Immobiliàries.

Aquesta pionera iniciativa aviat va tenir una gran acollida a l’entorn de les persones grans i en especial dels seus beneficiaris.

Des de llavors, a Gestió Vitalici Vivenda S.L. treballa amb la mateixa vocació inicial de satisfer les necessitats de la gent gran i durant aquest temps, ha estat molt pendents d’adaptar-nos a l’evolució dels nous temps, per oferir el millor als nostres clients en cada moment.

Actualment, l’equip de l’empresa continua amb l’afany de servei al client i segueix treballant, especialment en els aspectes que se’ns demanen: màxima renda i total garantia.

Al seu costat

Amb la nostra voluntat de proximitat amb els clients sempre han posat especial atenció en atendre’ls com ells es mereixen, com ells volen:

 • Atenció personalitzada.
 • Aclariment de dubtes de forma clara i entenedora.
 • Adaptació a les necessitats particulars de cadascú.
 • Ajudes en gestions burocràtiques.
 • Propostes gratuïtes.

Al seu servei

Gestió Vitalici Vivenda S.L. són conscients que la contractació de la Renda Vitalícia Immobiliària pot ser una de les decisions més importants de la vida. És per això que Gestió Vitalici Vivenda S.L. analitza les circumstàncies personals de cada client per proposar-li les millors opcions:

 • Valoracions immobiliàries.
 • Assessorament jurídic i fiscal.
 • Assessorament sobre pensions (jubilació, viduïtat, SOVI …).
 • Liquidacions d’impostos: herències, successions …
 • Gestions personalitzades per obtenir la millor renda.
 • Cancel·lació de deutes.

CONTACTE:

Gestió Vitalici Vivenda, S.L.
Av. Diagonal, 468 6º A
08006 Barcelona
Telèfon: 93 415 22 99
Fax: 93 415 98 97