fbpx

Reformes Eixample

Articles relacionats

RM Studio

RM Studio és un col·lectiu integrat per arquitectes, interioristes i dissenyadors de producte amb una gran passió pel que fan....

A tot arreu es necessiten continuament reformes i per aico a Barcelona podem trobar diverses empreses de reformes dedicades a complir amb les necessitats dels seus clients. En aquest article hem volgut analitzar, tenint en compte els diferents districtes de la ciutat, les empreses que es dediquen a aquesta activitat.

En el cas de l’eixample, es un districte carismàtic que requereix reformes que compleixin amb aquest aspecte. És el barri on trobem més empreses que es dediquen a aquesta activitats (més d’una vintena) i on la competència entre elles és major.

Cal destacar que segons fonts consultades, els professionals de les reformes de l’Eixample estan acostumats a qualsevol tipus de situació, referint-se en aquest cas, a que hi ha pisos del districte que superen els cent anys i on mai s’ha dut a terme cap tipus d’obra, els qual requereixen una cura especial alhora de realitzar segons quines tasques.

A més, treballen amb tota mena de materials, des dels més sofisticats fins als més senzills, adaptant-se d’aquesta manera als pressupostos més ajustats. En aquest mateix sentit, totes les empreses de reformes de l’Eixample estan ben diferenciades i dirigides cap a un tipus de client en concret. En aquest cas, i pel que fa a l’especialitat de les empreses de reformes d’aquest districte, estan orientades sobretot a la rehabilitació de façanes els casos d’edificis antics. En el cas dels immobles actuals (menys de 30 anys) el més demandat és la instal·lació de terres de parquet i el canvi de banyera per un plat de dutxa.

Per una altra banda, avui en dia, gràcies a l’avanç i a la tecnologia, moltes immobiliàries de la zona també disposen de Renders per poder veure com quedarà la teva casa abans d’iniciar cap mena d’intervenció.