fbpx

La Salle Bonanova

Presents a Barcelona des de l’any 1889, La Salle Bonanova, pertanyent a la institució dels Germans de les Escoles Cristianes, és un dels centres educatius referents a Catalunya i Espanya. El projecte educatiu que desenvolupen integra la tradició de ser una escola centenària amb la innovació pedagògica, adaptant d’aquesta manera el seu projecte als moments que vivim per formar la societat del futur.

Aquest compromís amb la innovació és possible gràcies a la implicació de l’equip pedagògic de l’escola i al fet de pertànyer a una xarxa de centres educatius present als cinc continents. Els principals objectius de la institució son el compromís per l’èxit educatiu de tot l’alumnat, potenciant el talent. Es busca l’excel·lència en la formació de les noves generacions des d’un punt de vista acadèmic i humà, dotant-los dels coneixements i les competències que necessitaran per viure i desenvolupar-se en la societat del futur.

A més, tot això en un espai i un entorn únics, situats pràcticament als peus de Collserola amb unes instal·lacions àmplies i renovades. La comunitat educativa treballa per desenvolupar un projecte educatiu actual, modern, innovador i compromès amb la societat. El seu objectiu principal és formar persones responsables i solidàries, així com creatives i justes. La Salle posa l’èmfasi en la convivència com a valor que vehicula l’educació, la qual dona autonomia a l’alumnat, fent-los protagonistes de la seva educació.

La Salle Bonanova, millora continua

A La Salle Bonanova entenen l’organització pedagògica i el conjunt d’accions que cada dia es duen a terme a les instal·lacions des de la gestió de la millora continua. Per això, les diferents seccions de l’escola treballen a partir d’aquests tres grans objectius, compartits per a tot el personal de l’escola:

  • Assolir bons resultats per aconseguir l’èxit escolar de tot l’alumnat i l’excel·lència educativa
  • Potenciar la participació activa en la vida del centre per garantir l’equitat, la inclusió i la cohesió social.
  • Millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001 i avançar en el camí cap al model de gestió d’excel·lència.

L’escola va assolir la certificació de qualitat l’any 2010 i des de llavors s’ha anat consolidant el sistema de gestió el qual ens ha dotat d’un conjunt d’eines i tècniques que ens permeten garantir el nivell de qualitat del servei.

Contacte

Adreça: Pg. de la Bonanova, 8, 08022 Barcelona

Telèfon: 932 54 09 50

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web