fbpx

Acadèmies Eixample

Articles relacionats

La paraula acadèmia té origen en un vocable grec Akadémeia; aquest concepte va sorgir a partir de la creació per part de Plató d’una escola que tenia com a objectiu principal instruir en la dialèctica, les ciències naturals i matemàtiques. Posteriorment, el significat de la paraula es va ampliar i començar a utilitzar per referir-se a una societat literària, científica o artística.

Actualment, les acadèmies són establiments pedagogs de caràcter pràctic, tècnic, professional o artístic. És a dir, són centres que proporcionen mentors/professors per tal que l’alumne tingui més eines per realitzar un aprenentatge òptim en un àmbit concret.

En la zona de l’Eixample és molt comú trobar aquestes diferents acadèmies:

· De mestres particulars: depenen de les necessitats que presenti l’alumne se li proporcionarà un instructor/a especialitzat com per exemple, si l’estudiant té dificultats en matemàtiques se li assignarà un tutor expert en números. La majoria d’aquests serveis estan destinats a estudiants de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat. Les especialitzacions van des de matemàtiques fins a llengües, socials, història, filosofia, ciències naturals, tecnologia, química i física.

· De llengües estrangeres: algunes per millorar les llengües oferides pels centres educatius com per exemple l’anglès, altres per ajudar a integrar les persones migrants en la societat catalanoparlants i, finalment, alguns per promoure l’aprenentatge de nous idiomes (com l’alemany i el francès).

· De música: normalment especialitzada en l’estudi i pràctica d’instruments i/o en el cant. Això no obstant, algunes d’aquestes acadèmies també proporcionen diferents classes de ball (claqué, dansa, hip-hop, etc.) i d’actuació.

Molts d’aquests establiments no només serveixen per proporcionar nous coneixements als estudiants sinó que també són instruments d’aprenentatge per aquells alumnes amb més dificultats a l’hora de superar les assignatures en les escoles ordinàries.

El punt negatiu de les acadèmies és que aquestes normalment són de caràcter privat i, per tant, només estan a l’abast d’aquelles famílies amb més poder adquisitiu. Certament, les acadèmies ubicades a l’eixample són conegudes per tenir preus més baixos i competents