fbpx

Terapeutes i psicòlegs Barcelona

Terapeutes i psicòlegs Barcelona

La psicologia és la ciència de la ment i el comportament, que estuda els estats de la consciència de la persona humana. El seu objectiu immediat és comprendre a les persones per poder extreure'n unes bases o uns patrons de comportament, el seu objectiu final és beneficiar la societat. Els terapeutes presten serveis psicològics semblants, tot i que els seus coneixements els aprenen mitjançant l'experiència i alguns cursos. La seva no és considerada una ciència com a tal.

Cambia tu esenciacambia tu esencia

Laura Sagone

laura sagone

Terapeutes i psicòlegs Sarrià - Sant Gervasi

Aquest barri, com molts d'altres a Barcelona, es caracteritza per tenir uns habitants que mantenen un ritme de vida bastant frenètic, per la qual cosa l'ajuda de terapeutes o psicòlegs és força demandada.

Terapeutes i psicòlegs Les Corts

Un altre barri residencial de Barcelona on la majoria de persones manté un ritme de vida que no para mai. Tant nens com adults poden necessitar ajuda de psicòlegs i terapeutes que els ajudin a trobar-se a sí mateixos dins de l'accelerat ritme al que viuen.

Terapeutes i psicòlegs Eixample

L'Eixample de Barcelona, tot i que no és en sí un barri principalment residencial de la ciutat, sí que té un gran nombre d'habitants i també de comerços. Les persones que hi viuen també es poden beneficiar clarament del servei de terapeutes i psicòlegs.
No Content Available