fbpx

ERME Reformes

Sobre la base d’uns orígens amb llarga experiència en el camp de la construcció, neix Europea de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis, S.L. (E.R.M.E., S.L.) que tal com el seu nom indica, pretén oferir als seus clients la rehabilitació i el manteniment d’edificis en general amb un òptim nivell de qualitat.

Erme Reformes és fonamentalment un equip humà especialitzat a respondre a les necessitats, en els diversos rams que actuen en la salut de l’edifici, amb criteris de seguretat, rendibilitat, revaloració i qualitat de vida.

Mitjançant una filosofia empresarial basada en la qualitat i un servei òptims, de manera pràctica i constant evolució en estreta col·laboració amb la part tècnica responsable de l’estudi i seguiment de la salut de l’edifici, Erme Reformes pretén evitar el seu envelliment prematur aplicant en cada cas la justa mesura correctora, tant en prevenció de lesions, com en reparació d’aquestes, amb tècniques adequades i materials d’última generació.

Exteriors

Actuacions consistents a controlar i corregir les patologias que afectin la impermeabilitat i seguretat de l’edifici cap als seus habitants i veïns.

 • Teulades, terrasses, terrats o claraboies i els corresponents forjats o estructures
 • Edificacions annexes en terrats per a serveis comuns o trasters
 • Celobert
 • Façanes i mitgeres

Interiors

Actuacions consistents a controlar i corregir les patologies que afectin les diverses parts comunes que conformen l’edifici:

 • Caixa d’escala
 • Vestíbul
 • Patis interiors coberts
 • Forjats de plantes
 • Parets portants

Instal·lacions

Actuacions consistents a controlar i actualitzar les instal·lacions comunes de l’edifici:

 • Entrada general, bateria de comptadors i imports d’aigua
 • Entrada general i muntants elèctrics
 • Entrada general i imports de gas
 • Baixants de desguàs
 • Claveguerons

Reparació

Actuacions dirigides a corregir desperfectes o reparar incidències puntuals en:

 • Parets
 • Filtracions de zones humides.
 • Fusteria en general
 • Instal·lacions en general
 • Cels rasos

Rehabilitació a Erme Reformes

Actuació consistent a posar al dia l’habitatge o parts d’aquesta:

 • Bany i lavabo
 • Cuina i safareig
 • Instal·lacions
 • Fusteria
 • Sòls
 • Pintura

Reforma

Actuació consistent en re-distribuir l’espai de la vivint i actualitzar-lo íntegrament:

 • Distribució
 • Renovació
 • Instal·lacions
 • Fusteria
 • Sòls

Contacte

Adreça: Calle Osí, 40, 08034 Barcelona 

Telèfon: 932 05 31 13

Província: Barcelona

Per a més informació, podeu consultar aquí la seva pàgina web.