Escriu aquí

El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Compartir

Accés a l'habitatge

El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per poder millorar l’accés a l’habitatge perseguint 3 objectius:

 • Fer front al dèficit d’habitatges de protecció pública de lloguer
 • Disposar de més instruments per combatre les situacions d’emergència i els desnonaments
 • Propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures

Aquest Decret ofereix diferents mesures les quals son les següents:

 • Incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública mitjançant nous drets d’adquisició i una regulació a favor de la Generalitat i dels ajuntaments.
 • Incrementar el parc públic d’habitatges de lloguer als municipis amb una forta i acreditada demanda residencial. Les administracions estan obligades a mantenir la titularitat pública dels sòls destinats als habitatges de protecció pública obtinguts per cessió i a destinar els habitatges a lloguer.
 • Incrementar el parc d’habitatges privats de lloguer i els habitatges privats de protecció pública. És possible que es destinin terrenys per a la construcció d’habitatges plurifamiliars de lloguer per tal d’aconseguir habitatges més adequats a les necessitats socials i propiciant una oferta més variada. En el cas de promocions privades, s’espera que hi hagi una total per part de la Generalitat en els pagaments.
 • Nous condicionants perquè la qualificació dels habitatges amb protecció oficial sigui permanent:
  • Que el planejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de protecció pública: si els habitatges estan construïts sobre sòls públics, la durada de la qualificació és permanent.
  • Que formin part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge: s’aplicarà la durada permanent si es troben sobre sòls públics o de reserva encara que ja haguessin obtingut la qualificació provisional.

També s’introdueixen nous criteris per a la determinació dels preus dels habitatges amb protecció oficial i per a l’adjudicació dels de lloguer:

 • Atendre les situacions d’exclusió residencial

La nova normativa preveu que els pisos de persones jurídiques que portin més de dos anys buits o en construcció pendents d’acabament, s’hauran d’inscriure en el Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant.

El Decret llei articula també convenientment les mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, per tal de garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer.

També regula els allotjaments provisionals de les persones que es trobin en situació d’emergència social i facilita la construcció d’edificis per a aquesta destinació.

 • Els contractes de lloguer hauran d’incloure l’Índex de Referència

El nou Decret llei inclou també mesures per propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges del mercat lliure a través de l’Índex de Referència del preu del lloguer.

També dona rang i efectes legals a aquest índex i la seva consignació serà obligatòria en tots els anuncis de publicitat i en els contractes de lloguer dels habitatges.

La Generalitat tindrà en compte l’Índex de Referència en el desenvolupament de les polítiques públiques i només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer.

Tags::

Deixar un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Información básica sobre protección de datos Ver más

 • Responsable LA TORRE DE BARCELONA .
 • Finalidad Moderar los comentarios. Responder las consultas.
 • Legitimación Tu consentimiento.
 • Destinatarios LA TORRE DE BARCELONA.
 • Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos.
 • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.