fbpx

Gent Gran

Els canvis demogràfics que s'han produït en els últims anys, l'augment de l'esperança de vida i el descens de la natalitat han provocat un augment significatiu del pes social de les persones grans en la nostra societat.   Aquest augment ve acompanyat d'una major diversitat d'edats, estats de salut i socials en la població major, així com la introducció d'un nou discurs: els adults grans actius.   Per a donar resposta a aquesta diversitat, la Generalitat va abordar diferents necessitats a través del sistema català de serveis socials, marcat per l'aprovació i popularització d'una nova llei de serveis socials a l'octubre de 2007. Iniciatives per a promoure la participació de les persones grans garantint els seus drets i serveis socials. sensibilització com l'Oficina de Majors Actius, el Consell Català de les Persones Grans o altres esdeveniments com la celebració del Dia Internacional de les Persones Gransi l'Assemblea Nacional de Persones Grans.   Es a dir, les societats, mai han estat e la situacio actual de tamta gent gran, er aico ens hem d’adaptar a aquesta nova realitat per poder oferir tot el que necessiten. A més, gracues als avenços i a la medicina, la gent gran cada cop esta en un millor estat ficic i mental de manera que es poden vadre per si mateixes durant mes temps.   D’altra banda, a Barcelona podem trobar molts centres medics, molts centres de dia i residencies per tota aquesta gent.

Page 1 of 2 1 2