fbpx

Farmàcies Eixample

No Content Available

Articles relacionats

Les farmàcies són establiments sanitaris privats d’interès públic i s’encarrega de proporcionar i custodiar els medicaments d’ús humà.

Segons la llei 16/1997 sobre regulació dels serveis de les oficines de farmàcia, aquest tipus de servei està supeditat a la planificació sanitària establerta per cada comunitat autònoma.

Els serveis que proporcionen són els següents:
⎯ Adquisició, manteniment, conservació i atorgament de medicaments i productes sanitaris.
⎯ Control de les receptes mèdiques dispensades.
⎯ Responsabilitat i assegurança de l’atenció farmacèutica en la qual es garanteix una adequada assistència i un ús amesurat del medicament.
⎯ Proporcionar la informació necessària i seguiment dels processos farmacològics als pacients.
⎯ Preparació de fórmules magistrals (medicament destinat a un pacient individualitzat elaborat per un farmacèutic sota la prescripció d’una recepta mèdica) i preparats oficials (medicament proporcionat per un farmacèutic amb o sense recepta anticipant les necessitats del/la pacient).
⎯ Control individualitzat dels medicaments per tal de detectar reaccions adverses i comunicar-ho als organismes responsables.

L’Eixample és el districte amb el nombre de població més elevat, transitat i cèntric de Barcelona. El fet que el barri hagi viscut tants canvis i que la densitat de població hagi augmentat esporàdicament fa que els serveis bàsics, com l’accés a la salut, siguin encara més importants.

És per això, que el barri disposa d’un total de 56 farmàcies a la disposició dels civils de les quals 4 (de 8 que hi ha a Barcelona) d’elles estan de guàrdia. Es coneix com a farmàcia de guàrdia aquelles que tenen com a objectiu proporcionar productes i medicaments sanitaris sol·licitats amb urgència.
També, existeixen les farmàcies d’horari ampliat les quals estan obertes de 12 a 24 hores aquestes, a diferència de les de guàrdia, ho fan de forma voluntària mentre que les anteriors han de realitzar el servei per torns rotatius i de manera obligatòria.