Escriu aquí

Què puc fer si el meu ex publica fotos del meu fill a les xarxes socials?

Compartir

Les xarxes socials són ja tan normals en les nostres vides que les fem servir amb naturalitat, sense preocupar-nos. S’ha parlat prou, i més que en parlarem, sobre els perills de divulgar la vida privada però malgrat tot molta gent publica regularment fotos seves i de la família. A vegades és una manera de compartir moments amb la família o els amics que són fora, altres vegades és una necessitat de fer saber al món com en som de feliços. Però què passa quan surten menors a la foto? Què passa quan la meva exdona o el meu exmarit publiquen fotos dels meus fills en contra de la meva voluntat. Es pot fer alguna cosa?

xarxes

Legalment tens dret a publicar fotos teves allà on vulguis però has demanar permís si apareix algú altre. A la pràctica es dóna una certa tolerància. No cal demanar permís sempre i quan acceptis retirar la foto si algun dels que apareix ho demana. Però què passa quan és el pare o la mare qui publica les fotos.

Manca de regulació

Parlem d’aquest tema tan compromès amb Carmen Calderon, advocada matrimonialista i Directora de l’Àrea Matrimonial i de Família del bufet RCD-Rousaud Costas Duran. Segons ens explica els pares han de vetllar perquè no es posi en risc la xarxes 2imatge, l’honor i la integritat física i moral dels seus fills, com a mínim fins als 14 anys que és l’edat a partir de la qual la majoria de xarxes socials accepten l’accés a menors.  El problema és que no hi ha cap regulació en matèria de drets d’imatge quan parlem dels fills de pares separats o divorciats: “La interpretació que es fa d’aquesta qüestió no és pacifica. Per alguns es tracta d’un tema de pàtria potestat, fet que suposa que ambdós pares han de prestar el seu consentiment a l’exhibició de les fotografies, mentre que altres opinen que es tracta d’un tema de guarda, i per tant no és necessari el consentiment de l’altre.”

En cas de desavinença s’haurà de tractar d’arribar a un consens i, si aquest no és possible, es podrà plantejar la controvèrsia davant del Jutge, que decidirà sempre en benefici del menor. I què decidirà? Com que es tracta d’un problema relativament nou encara no hi molta jurisprudència al respecte però “el jutge valorarà d’una banda el contingut de la fotografia, i de l’altra la freqüència de l’exhibició. Generalment entén que la sobre exhibició no és recomanable.” Ho entén així perquè Internet és una gran finestra oberta al món, i és impossible conèixer amb certesa fins a on poden arribar aquestes imatges, ni quin ús se’n farà d’elles. I el seu deure és protegir el menor per davant de tot.

Alguns consells

Quin protocol hem de seguir a l’hora de publicar fotos de menors a Internet? Abans que res la nostra advocada recorda als pares que “no és ni convenient ni necessari, difondre imatges que formen part de l’esfera privada de la vida dels menors, atenent a la dificultat en preveure les conseqüències que es poden derivar d’aquest acte”. Això per començar.

Òbviament no es poden exhibir fotografies que atemptin contra la imatge, l’honor o la integritat física i moral del menor, supòsits en els quals el Ministeri Fiscal podria actuar d’ofici denunciant als progenitors. També cal evitar fotografies de contingut excessivament privat, i també aquelles que puguin ser fruit d’algun retret quan el nostre fill creixi.

Moltes vegades les nostres xarxes socials estan integrades per més d’un centenar d’individus, família, amics, companys de feina, contactes diversos,  per tant és especialment útil restringir l’accés a determinats individus i no deixar-lo obert a tota la nostra xarxa de contactes.

xarxes 3

A més cal llegir detingudament les condicions d’ús de cada xarxa social, prestant especial atenció al tema de la cessió de drets d’imatge. Tingueu en compte que la lletra petita dels contractes canvia de tant en tant i que les empreses cada cop ens demanen més concessions.

D’altra banda ningú no està autoritzat per publicar fotos de menors, llevat que en sigui la mare o el pare. Això vol dir que si un familiar o els pares d’algun amic publiquen alguna foto dels nostres fills podem demanar-los que cessin en la difusió de les imatges. “Generalment aquest requeriment bastarà –adverteix Carmen Calderón- però si la persona en qüestió no atén el requeriment, haurem de denunciar els fets”.

Tags::

Deixar un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *