fbpx

Escola Peter Pan

L’Escola Peter Pan va ser fundada per Júlia Castells Girona, l’any 1960, amb la finalitat de crear una escola diferent de les que hi havia en aquell moment, inspirant-se en les tendències psicopedagògiques més avançades. Júlia Castells havia estudiat a la Normal de la Generalitat i havia treballat a l’Escola del Mar, a la Barceloneta, primer -fins que fou bombardejada durant la Guerra Civil- i, després, a la Rosareda de Montjuïc.

Va fundar l’Escola partint de les experiències de l’Escola Nova de principis de segle, de pedagogs com Montessori, Freinet, Decroly i Piaget i, sobretot, de Pere Verges, fundador de l’Escola del Mar. Va aprendre molt al seu costat i quan va pensar a crear la seva pròpia escola va voler que s’hi assemblés en alguns aspectes: treball a l’aire lliure, organització social, importància dels càrrecs, sentit de la responsabilitat, biblioteca, música i una especial atenció a l’educació dels valors.

Història de l’escola

El setembre de 1960 l’Escola Peter Pan va obrir les portes del seu parvulari a la planta baixa d’una torre al carrer Santíssima Trinitat del Mont. Només hi havia set alumnes; a finals de curs ja n’eren trenta. Ben aviat va disposar de tot l’edifici amb un espaiós jardí.

A poc a poc, l’escola es va anar fent gran i va necessitar més espai. L’any 1970 ja hi havia parvulari, primària i batxillerat. En aquell moment s’implantà l’EGB i els alumnes més grans es traslladen a una altra torre al carrer Anglí, 86, també a Sarrià. El nom oficial de l’escola passa a ser Escola Peter Pan – Estudis Anglí.

En aquell moment, Carme Sánchez, professora del centre, n’assumeix la coordinació pedagògica. Al cap de pocs anys i en una nova reestructuració de l’escola, els alumnes de preescolar i cicle inicial d’EGB passen al carrer Anglí i la resta d’alumnes d’EGB s’ubiquen en una torre més gran i pròxima, al carrer Immaculada, número 4.

L’any 1980, l’escola inaugura un nou parvulari al carrer Berlín, 26, al barri de les Corts, conscient de la importància dels primers anys de la vida dels infants i de com se’ls pot ajudar per a aconseguir una bona adaptació escolar. L’any 1995, amb l’aplicació de la LOGSE, va comportar nous canvis en l’estructura del sistema educatiu. Es va suprimir l’EGB i l’escolaritat va quedar organitzada en tres etapes: Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària.

Així, per tal de donar continuïtat als estudis dels alumnes en acabar la primària, les escoles Lys, Nausica, Reina Elisenda i Peter Pan, juntament amb Bellesguard i Ribot en els inicis, es van unir per crear una Escola de Secundària conjunta, l’Escola Els Arcs.

slider2

L’escola Peter Pan – Fundació Els Arcs avui

Actualment l’Escola Els Arcs és una fundació i està integrada per les escoles Lys, Nausica i Peter Pan. Es considera la seva Escola de Secundària i els alumnes d’aquestes primàries tenen la continuïtat assegurada dins d’una línea de coherència pedagògica i de qualitat humana. A més, aquesta compta també amb un conveni de col·laboració amb la Institució Cultural del CIC, que permet oferir els ensenyaments de batxillerat post obligatoris.

A partir del juliol de 2015, l’Escola Peter Pan passa, també, a ser una fundació, Fundació Júlia Castells, nom de qui en va ser fundadora i la primera directora. Al llarg dels anys, l’escola ha anat canviant i s’ha adaptat a les exigències dels temps, però s’ha mantingut fidel als principis que la van impulsar: una escola personalitzada, participativa, amb un treball rigorós i creatiu i una bona relació afectiva que respecta la personalitat de l’infant i l’ajuda a créixer.

Contacte

Adreça: Carrer de la Immaculada, 4, 08017 Barcelona

Telèfon: 934 18 01 95

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web