fbpx

Escola Frederic Mistral

A l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia hi trobareu una educació integral i de qualitat, inclusiva i personalitzada. Són una escola laica, catalana i plural i eduquen en la convivència, la cooperació, l’esperit crític, el respecte mutu i la comunicació. Formem persones conscients, compromeses, crítiques i lliures. Vuit eixos d’aprenentatge fonamenten i vertebren l’Educació Infantil a l’escola: les persones, la comunitat, la convivència, la inclusió, l’autonomia, la creativitat, la recerca i l’estima a la natura. Els alumnes s’incorporen a partir d’un enfocament global i transversal i es despleguen en cinc línies de treball: l’acció tutorial, els jocs i rutines, els projectes globalitzats, els espais d’aprenentatge compartit i l’aprenentatge del codi escrit.

Model educatiu de l’escola Frederic Mistral

Acompanyen l’alumnat dels 3 als 18 anys, des de l’etapa Infantil fins al Batxillerat. Tenen els recursos i l’equip humà adequat per adaptar-se a les necessitats de cada alumne/a, en tot moment i en qualsevol circumstància. Treballen amb una planificació personalitzada molt acurada que combina el rigor acadèmic i un seguiment exhaustiu del procés d’aprenentatge en un entorn d’autoexigència i autonomia, però també de respecte i convivència. Col·laboren amb institucions, museus, universitats, centres de recerca i centres culturals amb finalitats educatives. Fomentem el treball en xarxa i l’intercanvi de coneixement. Estan preparats/des. I treballen perquè l’alumnat també ho estigui. El seu projecte educatiu és el full de ruta que revisen i actualitzen de manera constant per respondre i adaptar-se a noves realitats i necessitats, en un espai dinàmic i flexible.

Contacte

Adreça: Carrer de Lluís Muntadas, 3, 08035 Barcelona

Telèfon: 932 11 89 54

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web