fbpx

Escola Concepcionistes de Barcelona

L’escola Concepcionistes de Barcelona és un centre educatiu catòlic fundat per Carme Sallés i la congregació MM. Concepcionistes del 1892. Des de llavors pretén donar una educació integral als seus alumnes, seguint una pedagogia activa que fomenti la creativitat. Ofereixen una educació personalitzada, tenint sempre present que cada alumne és el protagonista. A més, també treballen diàriament perquè totes i tots els alumnes puguin arribar a una formació completa i integral. Per a aconseguir-ho, es recolzen tant en les metodologies tradicionals, com en programes transversals, incidint especialment en l’Aprenentatge Cooperatiu i l’Educació en valors.

L’equip d’orientació i suport del centre treballa juntament amb la resta de professorat en tots els nivells educatius, amb l’objectiu de prevenir dificultats d’aprenentatge. Aquest equip especialitzat garanteix que les necessitats individuals de cada alumne siguin assolides. L’escola Concepcionistes de Barcelona fa més de 125 anys que participen en l’ensenyament i educació de milers d’alumnes en tots els nivells acadèmics, amb uns resultats excel·lents.

Serveis de l’escola Concepcionistes de Barcelona

L’escola Concepcionistes de Barcelona posa a disposició de pares, mares i tutors, així com de l’alumnat, tot un seguit de serveis per tal d’ajudar-los en el seu dia a dia i oferir una atenció de primera qualitat. Aquests serveis son els següents:

 • Secretaria
 • Menjador
 • Administració
 • Activitats extraescolars
 • Associació de Mares i Pares (AMPA)

Els nivell educatius

L’escola Concepcionistes de Barcelona presenta una oferta molt gran i àmplia que cobreix els següents nivells educatius:

 • Infantil
 • Primària
 • Secundària 
 • Batxillerat

Projectes

L’entitat educativa també participa en nombrosos projectes educatius per tal de seguir desenvolupant les capacitats intel·lectuals de cada alumne:

 • Club de lectura
 • Escola de música
 • Projecte Aqua
 • Edurobòtica
 • Batxillerat dual
 • Casals d’estiu

Contacte

Adreça: Plaça de la Torre, 1, 08006 Barcelona

Telèfon: 932 18 79 71

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web