fbpx

Betània Patmos, l’escola que busques

L’Escola de Barcelona Betània Patmos és una institució privada resultant de la fusió, l’any 1975, de dues escoles: Betània i Patmos. L’Escola Betània es va inaugurar l’any 1941 al carrer Descartes; l’Escola Patmos s’inaugurà l’any 1959 al carrer Bisbe Català. 

L’any 1975 les dues escoles fundacionals es fusionen amb el nom de Betània Patmos. Així mateix, la generositat dels fundadors fa que renunciïn, l’any 1985, a la propietat, tot constituint-se en Fundació Privada.

Per acord del Patronat de la Fundació, el curs acadèmic 1993-1994 l’escola Betània Padmos va accedir al règim de concerts de la Generalitat de Catalunya. Una de les conseqüències del concert és que l’escola es compromet a oferir els ensenyaments reglats dels nivells obligatoris en règim de gratuïtat. La realitat, però, és que, ara per ara, el mòdul econòmic cobreix, de mitjana, al voltant de la meitat del cost real, tal com reconeix implícitament el propi Govern de la Generalitat i tota la literatura generada sobre aquest tema.

És per això que, la Fundació Betània Patmos demana a les famílies que opten pel seu projecte educatiu que col·laborin en el cobriment del cost real de l’ensenyament amb una aportació a la Fundació que, si bé té legalment caràcter de voluntària, és del tot necessària i imprescindible per mantenir la qualitat del projecte educatiu

L’escola de Barcelona Betània Patmos ofereix un servei educatiu d’excel·lència.

L’Escola Betània Patmos vol oferir a les famílies que ho desitgin un projecte educatiu ampli, complet i diferent. Aquest projecte comprèn, a més dels ensenyaments reglats obligatoris, tot un seguit d’activitats complementàries, així com d’altres d’extraescolars, i uns serveis paral·lels que son, no només recomanables, sinó necessaris per a la formació integral dels infants i dels joves. 

Per aquest motiu, tot i el caràcter també voluntari que la legalitat vigent imposa a aquestes activitats en els nivells concertats, l’Escola encoratja a tots els pares i mares a animar els seus fills i filles perquè participin i visquin plenament dins del projecte educatiu.

Les instal·lacions de l’escola de Barcelona Betània Patmos

Dins de la propietat hi ha sis grans edificis: el d’Educació Infantil, de recent construcció, inaugurat el setembre de 2017; el d’Educació Primària; el d’ESO; el de Batxillerat, que a la planta baixa conté els serveis centrals i una sala d’actes per a dues-centes persones; el pavelló esportiu i, a dalt de tot, el menjador i la piscina coberta.

El nou edifici d’educació infantil, situat a la cota més baixa de l’escola, entre el carrer Montevideo i l’avinguda Mare de Déu de Lorda, és també ara la nova porta d’accés a tot el recinte. Tot seguit, una gran rampa-avinguda vertebra i relaciona tots els edificis que integren l’escola. L’aparcament soterrat permet alliberar el campus de vehicles privats, guanyant espais verds i seguretat per a l’alumnat.

L’entorn

L’Escola Betània Patmos es troba situada al límit nord-oest de la ciutat de Barcelona, entre l’antiga pedrera de granit i el parc de l’Oreneta, a tocar del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, allà on comença el Parc Natural de Collserola. Així mateix, l’emplaçament és immillorable. Les vistes de la ciutat, del mar i de l’horitzó pren una especial dimensió simbòlica quan hom s’adona que es troba en una escola. Mirant cap al nord, s’aixequen els boscos mediterranis dels faldars del Tibidabo i, cap al sud, s’obre el mar Mediterrani.

VistaAerea

La finca, quan ja era coneguda amb el nom de Clos Montserrat, va ser propietat del mecenes Rafael Patxot, qui va fer construir cap al 1920 la torratxa que culmina el paratge: la Torratxa Patxot. Actualment, aquesta finca és propietat de la Fundació Privada Betània Patmos, que també va adquirir a començaments d’aquest segle una propietat adjacent a l’oest per tal de preveure futures edificacions, configurant així una superfície actual de 32.000 m2.

Torratxa

Aquest espai dona resposta al primer principi de la pedagogia moderna segons el qual les escoles haurien d’estar situades al bosc o davant del mar.

L’escola de Barcelona Betània Patmos connectada amb el món

L’Escola Betània Patmos ofereix un recorregut complet per al seu alumnat que va dels 1 als 18 anys i que relaciona de forma lògica les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. Cada una d’aquestes etapes, però, té una personalitat pròpia i diferenciada, amb uns objectius i unes dinàmiques que els donen singularitat i que s’acomoden a les necessitats dels infants i dels joves.

Contacte:

Adreça: Carrer de Montevideo, 13, 08034 Barcelona

Telèfon: 932 52 19 00

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web