fbpx

Col·legi Santa Dorotea

El col·legi Santa Dorotea va ser fundat el 1886 per la Congregació de les Filles de Maria Auxiliadora. Coneguda familiarment com les Salesianes de Don Bosco, l’escola es fundà gràcies a una donació que va fer la senyora Dorotea Chopitea del terreny i de la casa Ginorella ubicada al barri de Sarrià de Barcelona. Les Filles de Maria Auxiliadora son una congregació fundada pel religiós Sant Joan Bosco, nascut a Torí (1815-1888) i per la cofundadora, la religiosa Maria Mazzarello (1837-1881) nascuda a Mornese.

Don Bosco, sacerdot, va dedicar tota la seva vida a l’educació dels joves més pobres, des d’un estil educatiu basat en la prevenció i l’amor, que trencava amb els esquemes de l’època. Al mateix temps, Maria Mazzarello, treballava per ajudar a les noies més pobres del seu poble. El 1864, Don Bosco va visitar Mornese amb els seus nois, es va trobar amb Maria Mazzarello i van decidir emprendre un projecte comú a favor de l’educació de la joventut.

El Col·legi Santa Dorotea, les salesianes avui

D’aquesta manera, el 5 d’agost de 1872, neix l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora, les Salesianes de Don Bosco.  Des de llavors, es dedicaran a la instrucció i educació cristiana de les joves, especialment les més necessitades i en situacions més difícils, en oratoris, orfenats i escoles de tots els nivells.

La Congregació de Salesianes està formada per més cent mil religioses i seglars, amb un total de 81 províncies a tot el món. És una congregació religiosa internacional i el seu objectiu principal, juntament amb els Salesians, és la formació integral dels/es joves. Amb els Salesians, comparteix el sistema preventiu (raó, religió i amor) com a model educatiu. Basat en la presència continuada i activa dels educadors/es  per i amb els/les joves. L’alegria salesiana i l’ambient de família són els dos models bàsics en l’educació salesiana. 

Fonaments educatius del col·legi Santa Dorotea

  • INNOVADORA: formen part de la xarxa d’escoles Escola Nova 21. Donen als alumnes el protagonisme del seu procés d’aprenentatge amb metodologies actives com el treball per projectes, les intel·ligències múltiples, l’estimulació primerenca o l’aprenentatge cooperatiu. Treballen i avaluen per competències i desenvolupen el pensament crític, analític i creatiu. Es formen i s’esforcen per actualitzar les metodologies, materials i eines d’aprenentatge per fomentar el desenvolupament integral de l’alumnat i alimentar la qualitat i l’excel·lència. 
  • INCLUSIVA: acullen a tots en igualtat de condicions. S’adapten a la diversitat i a les necessitats dels alumnes i les estructures d’escola, organització, recursos i metodologies que s’enfoquen a oferir les mateixes oportunitats per a tothom i a què ningú se senti exclòs. Incorporen activament als pares al procés d’aprenentatge dels seus fills i a la vida l’escola. Estan plenament integrats en la societat actual, oberts i permanentment connectats amb les institucions externes amb les que col·laboren. Celebren les festes cristianes i les tradicions catalanes. 
  • MULTILINGÜE: fan servir el català com a llengua vehicular, sempre respectant la diversitat lingüística de les famílies. Treballen l’anglès i el francès com a llengües estrangeres. 
  • SALESIANA: ofereixen i donen a conèixer de forma respectuosa la cultura religiosa i s’esforcen per transmetre els valors salesians: humanistes, solidaris, justos, pacífics i ecològics. Cultiven l’ambient familiar a partir del diàleg, la flexibilitat, l’esforç en el treball diari i el clima d’alegria i festa. Fan religió dins del currículum i reforcen el creixement personal amb educació emocional,  projectes d’interioritat i un acompanyament actiu i preventiu.

Contacte

Adreça: Pg. Sant Joan Bosco, 24, 08017 Barcelona

Telèfon: 932032892 

Província: Barcelona

Per a més informació, podeu consultar aquí la seva pàgina web.