fbpx

Col·legi Sagrado Corazón

Des dels seus orígens, la finalitat del col·legi Sagrado Corazón ha estat promoure el desenvolupament de l’alumnat en totes les seves dimensions per tal d’arribar a ser una persona lliure, responsable i solidària.

Amb aquest objectiu:

 • Ajuden els alumnes a conèixer i potenciar les seves possibilitats intel·lectuals, físiques i afectives.
 • Afavoreixen el creixement de la dimensió sociocultural de l’alumne.
 • Ofereixen una educació basada en la religió catòlica i en els seus valors ètics.

Instal·lacions

El col·legi compta amb les següents instal·lacions:

 • Aula de TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement).
 • Aula Taller per a Tecnologia i Visual i Plàstica.
 • Laboratori experimental.
 • Aula de Música.
 • Aula Multidisciplinar.
 • Biblioteca.
 • Aules de reforç i d’ampliació pedagògica.
 • Pati infantil.
 • Camp de bàsquet/futbol sala.

El consell escolar

És l’òrgan de govern del centre educatiu, ja sigui de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
 • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

Historia del Col·legi Sagrado Corazón

Les Religioses Serventes del Sagrat Cor de Jesús és una congregació de religioses que va ser fundada a Vic a finals del segle XIX pel sacerdot Joan Collell. La creació d’aquesta obra sorgeix de la necessitat d’atendre les joves obreres i l’educació dels seus fills en un moment de gran industrialització a Catalunya. El Col·legi Sagrat Cor es va fundar l’any 1939 per tal de cobrir les necessitats escolar del barri. Inicialment era un centre exclusiu per a nenes, però des de la dècada dels anys 80 l’escola passa a ser mixta. Pel centre han passat moltes persones que han crescut amb l’equip educatiu i els valors inclulcats.

L’escola ha patit canvis en les formes d’ensenyament i d’aprenentatge al llarg de tot aquest temps. En aquests darrers anys, s’han adaptat als canvis en les lleis Educatives, així com en els avenços en tecnologia, incorporant-los en el dia a dia dels alumnes. Actualment la relació, coordinació i comunicació  entre els col·legis de la congregació fan que hi hagi un projecte comú on la implicació i la responsabilitat sigui compartida. Les seves escoles volen formar persones conscients, competents i compromeses en tots els àmbits de la vida.

Contacte

Adreça: Carrer d’Eduard Comte, 17-23, 08034 Barcelona

Telèfon: 932 03 87 54

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web