fbpx

Clínica Nostra Senyora del Remei

La Clínica Nostra Senyora del Remei és un centre sanitari privat propietat de l’Institut de Religioses de San José de Girona. Seguint la missió i valors de l’Institut i amb més de noranta anys d’experiència al servei dels nostres pacients, ofereixen una assistència sanitària de qualitat tant en l’àmbit professional com humà. Calidesa, professionalitat i confort són les seves prioritats, així com la contínua renovació i modernització de les instal·lacions i equipaments. 
L’esforç permanent d’inversió, les accions formatives i la promoció de reunions entre el personal i els responsables d’àrea s’han traduït en una millora en el servei que s’adverteix en les ràtios de satisfacció dels pacients.

Plans de qualitat

Els pilars fonamentals dels objectius estratègics de la Clínica Nostra Senyora del Remei són els que conformen el Pla de qualitat. El seu eix principal és complir amb els estàndards inclosos en el “model d’acreditació de centres d’atenció hospitalària d’aguts del Departament de Salut”. Al llarg de 2018 es van mantenir reunions amb els diferents responsables de cadascuna de les àrees del Centre per a progressar en el compliment d’aquests estàndards. Enguany s’han recollit els resultats dels enquestes dels col·laboradors mèdics. Això permet treballar per a millorar diferents aspectes de l’organització per a augmentar el grau de satisfacció del client intern. A més s’han establert els indicadors que conformen el quadre de comandament de qualitat dels diferents centres de l’Institut de Religioses de San José de Girona.

Les instal·lacions de la Clínica Nostra Senyora del Remei

A la Clínica Nostra Senyora del Remei treballen constantment per a garantir una estada el més confortable possible per als usuaris i el millor i més actual entorn de treball per als professionals. Amb aquest objectiu, ja fa uns anys que es va iniciar un important procés d’anàlisi i avaluació de les necessitats de renovació de la Clínica i les consultes externes. El resultat ha estat un ambiciós projecte de renovació d’instal·lacions, espais, tecnologia i material sanitari.


La Clínica compta amb 8 quiròfans. S’han renovat l’equipament i utillatge per a garantir les millors condicions tècniques, sanitàries i de seguretat.
També s’estan actualitzant totes les plantes d’hospitalització i les habitacions per a fer-les més confortables i actualitzar els dispositius sanitaris que inclouen.
Finalment, s’han fet obres de remodelació de les àrees de control d’infermeria i en les incorporacions tecnicoassistencials, i s’ha condicionat el laboratori per a obtenir dues sales independents i tancades per a una òptima preparació dels medicaments.

Contacte

Adreça: Carrer de l’Escorial, 148, 08024 Barcelona

Telèfon: 932850010

Província: Barcelona

Per a més informació podeu consultar la seva pàgina web