fbpx

Angel Gordon

Angel Gordon és himnòleg clínic, psicòleg, hipòleg, escriptor, professor de control mental i cultura psíquica, president de l’Associació de Parapsicòlegs de Catalunya, membre de l’institut metapsíquic Internacional, membre d’honor de l’organització colombiana de ciències, membre d’honor del departament de psicologia i de recerques científiques de la Universitat de la Sorbona, acadèmic de l’institut d’estudis històrics medievals de Catalunya, gran creu al mèrit humanitari per la seva contribució a la filosofia i psicologia, premi Melvin Jones de Lions internacional, Expresident del club Barcelona Laietans de Lions internacional , gran mestre del cercle nobiliari dels cavallers universals.

Angel Gordon i la ment

Segons la teoria d’Angel Gordon, tot ésser humà porta dins de si la compulsió de la llibertat. Sap que, fins i tot sent l’hereu d’idees transmeses genèticament i el portador de les del mitjà en què s’ha desembolicat, Déu li va concedir l’inavaluable tresor de la seva lliure elecció, facultat immanent que encara conservem, malgrat els molts que sostenen la teoria del determinisme universal que atempta contra l’estabilitat harmònica de la humanitat.

Si admetem que el pensament condueix a l’acció, el pensament positiu arribarà a ser l’àrbitre de la nostra conducta i destinació, ja que utilitzant conjuntament l’energia psíquica i els processos mentals correctes, serem capaços de crear noves situacions per a aconseguir nous objectius.

La majoria dels obstacles que s’oposen a l’avanç efectiu de l’evolució personal, han estat creats per l’home mateix que, condicionat a imatges falsejades i camins erronis, veu pertorbat el seu equilibri psicofísic, el que subsisteix mentre no acudeixi a un procediment idoni per a demolir aquests obstacles, com és el de la dinàmica mental.

En ella, el que es considera positiu és acceptat i assimilat, i el que no serveix i és negatiu, és cremat i eliminat com a element nociu i pertorbador. És el procediment idoni per a salvar els obstacles que s’oposen a l’evolució humana i, tot i que creada a nivell conscient, consisteix en un despertar fora d’aquest nivell, i en una mobilització d’energia per a aconseguir un pla més elevat.

Aquests sistemes difereixen dels mètodes psicològics d’altres escoles que no admeten que les diverses experiències deixen residus, com en el cas de les negatives que, mal assimilades, obstrueixen la percepció i la sensibilitat, és a dir que, a partir del moment en què l’experiència no està ben dirigida, i assimilada, s’aparta del nivell conscient per a més tard exercir la seva influència pertorbadora, a través dels altres nivells de3 consciència, que constitueix el que els psicoanalistes han denominat com a “complexos”.

A mesura que es descobreix els diferents aspectes de la personalitat, tenen lloc el desenvolupament formal de la perspectiva psicològica i amb això, el JO personal adquireix una correcta avaluació que ho allunya de la inseguretat i del temor. Una vegada aconseguida la unificació que ho allunya de la inseguretat i del temor. Una vegada aconseguida la unificació que ho allunya de la inseguretat i del temor. Una vegada aconseguida la unificació interna, és necessari harmonitzar les energies fins a aconseguir una equilibrada polarització, indispensable per a millorar les relacions interpersonals, determinant d’aquesta manera les estructures de cadascun dels nivells, ja que mitjançant aquests sistemes dinàmics s’aconsegueix l’adopció de noves actituds i la formació de positives imatges mentals, i tot això constitueix el camí segur i correcte per a arribar al benestar físic i mental.

Llibres

En l’actualitat, Angel Gordon és l’autor de cinc llibres que han estat molt exitosos:

  • Aprender a vivir
  • El Gran libro de los Vampiros
  • En busca de una facultad perdida
  • La realidad del hombre
  • Muchas vidas, muchos milagros

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web.