fbpx

Acadèmies Sarrià – Sant Gervasi

Articles relacionats

Les acadèmies són establiments docents de caràcter públic o privat que tenen com a finalitat instruir a l’alumnat en diverses àrees de l’aprenentatge.

Aquest tipus de servei té diversos beneficis per a l’estudiant: l’atenció és més individualitzada i personal, és a dir, se centra a cobrir les necessitats de l’aprenent; les classes estan poc massificades i això permet que el professor pugui adaptar els continguts i el ritme de la classe segons el nivell dels estudiants; la metodologia d’aprenentatge és més interactiva i didàctica; es potencia no només la realització de deures sinó també els debats, les conversacions i la interacció entre alumnat i mestre; hi ha més flexibilitat horària i la possibilitat de dur a terme cursos intensius o particulars i, finalment, tractant-se d’entitats privades (la majoria d’elles) hi ha un increment en els recursos educatius com, per exemple, audiovisuals, llibres complementaris, equips informàtics, etc.

Això no obstant, encara que és evident que les acadèmies tenen molts avantatges també tenen alguns inconvenients. El principal d’ells són els costos elevats que redueixen el seu públic a aquelles famílies amb ingressos superiors a la mitjana.

L’altre gran inconvenient és que aquest tipus d’establiments no deixen de ser un negoci que genera ingressos, per tant, es pot arribar a trobar la situació en què el centre es preocupi més per l’abonament que per l’ensenyament; per exemple, que els docents cobrin per sota dels serveis proporcionats o que no s’inverteixi en els recursos educatius.

Tanmateix, tot i que la majoria d’acadèmies ubicades al districte Sarrià- Sant Gervasi són privades, els seus serveis són de gran qualitat: s’adapten als estudiants i al seu ritme de formació, ofereixen recursos addicionals com eines d’organització i estratègies d’aprenentatge i, finalment, titulacions oficials d’idiomes o certificats en altres àrees.

És cert, que els preus dels establiments al barri són més elevats, però malgrat això, s’adapta als ingressos dels ciutadans de la zona fent que els preus siguin assequibles per ells. A més a més, com s’ha esmentat anteriorment, són institucions amb reputació que brinden una educació de valor.