Escriu aquí

Solucions per a les terres no fèrtils

Compartir

terres marginals

Un dels problemes que presenten moltes terres marginals pel sector de l’agricultura és la indisposició que molts terrenys presenten, davant de l’escassa fertilització que que tenen, ja que en molts casos quan estan molt temps amb inutilitat, no tenen la capacitat de fer-ho.

Estudis en procés

D’aquesta manera, s’està establint un estudi per part d’uns científics, els quals volen tenir la fòrmula per tal d’aprofitar aquestes terres i poder fer-les efectives. El projecte està finançat a través de la convocatòria de concessió d’ajuts del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, en el marc de la prioritat sobre Reptes de la Societat dins de la temàtica sobre Seguretat Alimentària i Agricultura Sostenible, i té com a objectiu principal el desenvolupament de cultius lignocel·lulòsics industrials, (incloses les aplicacions energètiques), econòmicament rendibles viables i sostenibles en terres agrícoles marginals.

Entre altres actuacions previstes en el seu desenvolupament, en una primera fase es pretén implementar una base de dades actualitzada sobre els cultius industrials ja existents a la Unió Europea, amb informació relativa a les seves característiques agronòmiques, necessitats d’entrades, rendiment del sòl i qualitat de la seva biomassa per a diferents aplicacions.

Diferents formes i hipòtesis

En paral·lel es caracteritzaran, conceptualitzaran i mapearán en un sistema d’informació geogràfica les terres marginals de cultiu. Gràcies a aquestes eines es disposarà d’una classificació espacialment explícita que possibilitarà identificar les espècies de cultiu potencialment més viables i un mapa molt complet de les terres de cultiu marginals europees. En base als resultats de la primera fase, el Projecte preveu un ampli programa experimental de cultius lignocel·lulòsics per a usos industrials i energètics amb potencial identificat en terres marginals dels països participants.

Altres línies de recerca inclouen la millora d’alguns dels cultius considerats per tal de millorar la seva viabilitat, així com el desenvolupament d’estratègies adequades per optimitzar les cadenes de subministrament de la biomassa collida.

Finalment es realitzarà una avaluació dels resultats obtinguts, abordant qüestions tècniques, mediambientals, econòmiques i socials i es formularan recomanacions de bones pràctiques agrícoles per a la implementació sostenible dels cultius més viables.

Tags::

També et pot interessar

Deixar un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *