Escriu aquí

Indicis de frau en la neteja de residus

Compartir

indicis frau neteja

L’Ajuntament de Barcelona ha obert un nou expedient informatiu referent al presumpte incompliment del contracte per part de l’empresa contractista “Fomento de Construcciones y Contratas” (FCC),  en l’àmbit de la neteja i la recollida de residus de la ciutat de Barcelona.

Tal i com va anunciar el Govern municipal, la investigació sobre el frau continua oberta per tal d’acreditar tots els indicis de frau, bé sigui com a resultat de la recerca interna com d’aportacions externes. La intenció és arribar fins al final de la investigació. Ara la sospita gira entorn d’una suposada sobrefacturació de contenidors malmesos. És a dir, que l’empresa podria haver falsejat desperfectes per fer pujar el compte.

Aquest nou expedient informatiu complementa l’expedient sancionador que va aprovar el Plenari del Consell Municipal del mes d’abril. Aquest expedient determinarà, en un termini màxim de tres mesos, la responsabilitat contractual en que s’ha incorregut, tenint en compte les clàusules específiques del contracte signat i la normativa administrativa general de la contractació pública. Igualment, establirà les actuacions oportunes pel rescabalament econòmic pels danys i perjudicis ocasionats així com les sancions que se’n derivin. El nou expedient i els que es puguin obrir en un futur, seguiran el mateix procediment.

Complementàriament, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, ha facilitat les conclusions de l’expedient informatiu a la  Fiscalia de Catalunya que investiga els fets i seguirà informant de les noves actuacions.

En paral·lel del procés d’investigació,  l’Ajuntament de Barcelona ja ha pres mesures de canvi i reforç del control com ara els GPS a tots els vehicles d’escombraries, sistemes d’empremta digital per a fitxar, inspeccions dirigides i aleatòries no rutinàries i codis QR per fer seguiment dels itineraris dels vehicles per fer un control dels residus lliurats; i el seguiment per garantir el bon desenvolupament de la contracta.

*LA TORRE DE BARCELONA

 

DESTACAT: Nou expedient informatiu per una suposada sobrefacturació de contenidors malmesos. La mateixa empresa té obert un expedient sancionador que determinarà la responsabilitat contractual en que s’ha incorregut, atenent a la legislació administrativa i les clàusules del contracte que s’han incomplert, així com les actuacions oportunes pel rescabalament econòmic pels danys i perjudicis ocasionats i les sancions que se’n derivin.

Tags::

També et pot interessar

Deixar un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *